Наръчник по табла

НАРЪЧНИК ПО ТАБЛА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ПРИ ИГРАТА
Членове на сдружението на табладжиите могат да бъдат постоянни или случайни жители на нашата планета без разлика на народност,вяра,пол и възраст,стига да са лапнали добревъдицата.

Младите съмишленици и членове първоначално трябва да играят в крайните кафенета или домовете най-малко 5г.,след което им се дава право да се явяват в центровете.
Показателите успехи младежи произвеждат калфи по табла при особена церомония от професора и двама маистори,връчва им се диплом.
Игралият 20г.табла,и то най-малко по 2 пъти на ден,добиват майсторска диплома по същата церемония.
Майстор,който най-малко 5 г.е изучавал психологията на зарат,както и тая на победителя и победения и е проявил талант в тая насока по препоръка от 10 майстори,се ръкополага от академията за професор по табла.

Ето и линкове да си свалите целия наръчник &#59;) който е едно забавно четиво &#59;)

Нормално качество - 2.72 мб >> Свали от inbox.bg Свали от 4shared.com

Високо качество - 9.45 мб >> Свали от inbox.bg Свали от 4shared.com

Много високо качество - 34.14 мб >> Свали от inbox.bg Свали от 4shared.com

 

Реклама

No feedback yet
Leave a comment

Your email address will not be revealed on this site.

Your URL will be displayed.
:!: :?: :idea: :) :D :p B) ;) :> :roll: :oops: :| :-/ :( :'( |-| :>> :yes: ;D :P :)) 88| :. :no: XX( :lalala: :crazy: >:XX
(For my next comment on this site)
(Allow users to contact me through a message form -- Your email will not be revealed!)